Στην προσπάθεια της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε., για συνεχή εξέλιξη και προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, δημιουργήσαμε στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, ειδικό χώρο για διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων, τόσο για τους ήδη απασχολουμένους στο χώρο, όσο και για τους ενδιαφερόμενους να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.