Βενζινοκίνητος εκνεφωτήρας ψυχρής εκνέφωσης , πλάτης. Μικρού σχετικά μεγέθους, εύχρηστος, με δοχείο 2,8 λίτρων. Δυνατότητα ψεκασμού ULV. Κατάλληλος για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
Διάθεση Προϊόντος
Κωδικός
06.809