Φωτογραφίες προϊόντος: 1
Αυτόματος , ηλεκτροκίνητος εκνεφωτήρας ψυχρής εκνέφωσης, με μονό εκτοξευτήρα. Δυνατότητα ψεκασμού ULV. Κατάλληλο για μεγάλους εσωτερικούς όπως θερμοκήπια, αποθήκες, στάβλους κλπ
Διάθεση Προϊόντος
Κωδικός
06.880