Φορητός βενζινοκίνητος εκνεφωτήρας θερμής εκνέφωσης. Διατίθεται με 4 διαφορετικούς τύπους δοχείου.

  • SWINGFOG SN50 : Ανοξείδωτο δοχείο χωρητικότητας 6,5lt, βάρος συσκευής 8,8kg
  • SWINGFOG SN50 PE : Δοχείο από πολυαιθυλένιο χωρητικότητας 7lt, βάρος συσκευής 8,8kg
  • SWINGFOG SN50-10 : Ανοξείδωτο δοχείο χωρητικότητας 9lt, βάρος συσκευής 9,0kg
  • SWINGFOG SN50-10 PE : Δοχείο από πολυαιθυλένιο χωρητικότητας 10lt, βάρος συσκευής 9,1kg

 

 Σε όλους τους τύπους το δοχείο καυσίμου είναι ανοξείδωτο, όπως επίσης και όλα τα μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με τα χημικά.

 

Διάθεση Προϊόντος
Κωδικός
06.802