Κοχλιολειματοκτόνο για την καταπολέμηση σαλιγκαριών και γυμνοσαλιάγκων. Δρα από στομάχου.

Μορφή Σκευάσματος : Κοκκώδες Δόλωμα (GB)

Δραστική Ουσία : Metaldehyde 5%β/β

Στόχοι : Σαλιγκάρια και γυμνοσάλιαγκες

Πεδίο Εφαρμογής : Σπορεία, φυτώρια, λαχανόκηποι, ανθοκομικές καλλιέργειες, δενδρώνες, αμπελώνες, καλλιεργούμενοι αγροί

Αρ.Έγκρ.Υ.Α.Α.&Τ.: 5017/30.01.2008

 

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Διάθεση Προϊόντος
ΚωδικόςΜορφήΣυσκευασίαΠακέτο
01.050κόκκοιΚουτί 1kg16 τεμ