Εντομοκτόνο για τον έλεγχο των τερμιτών. Προληπτική εφαρμογή σε τοίχους κτιρίους.

Μορφή Σκευάσματος: Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Δραστική Ουσία: Fipronil 9,1% β/β

Στόχοι: Τερμίτες

Πεδίο Εφαρμογής: Εσωτερικοί και εξωτερικοί τοίχοι κτιρίων

Το προϊόν εφαρμόζεται με τη βοήθεια συστήματος έγχυσης και χαμηλής πίεσης 

Αρ. Έγκρ. ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0276 / 25-07-2017

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Διάθεση Προϊόντος
ΚωδικόςΜορφήΣυσκευασίαΠακέτο
02.195υγρόΦιάλη 200cc24 τεμ