Το PHOBI Gel Ultra (cyphenothrin 0,8%), είναι ένα ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελέ με εξαιρετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της Γερμανικής κατσαρίδας (Blattella germanica),. 

Η θανάτωση των κατσαρίδων είναι πολύ γρήγορη και η διάρκεια δράσης έως 3 μήνες.

Το προϊόν εφαρμόζεται με ένα πιστόλι εφαρμογής για πιο βολική χρήση.

Δραστική Ουσία : Cyphenothrin 0,8% β/β

Πεδίο Εφαρμογής : Εσωτερικοί οικιακοί & επαγγελματικοί χώροι (εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γραφεία, χώροι παραγωγής τροφίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τρένα, ηλεκτρικές συσκευές, υπολογιστές, κ.λπ.

Αρ. Έγκρ. Υ.A.A&T: ΤΠ18-0178/22-10-2015

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.