ELECTRONIC MOLE REPELLER ELECTRONIC MOLE REPELLER Φωτογραφίες προϊόντος: 3

Το ELECTRONIC MOLE REPELLER είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα απώθησης τυφλοπόντικων & άλλων τρωκτικών εδάφους.

Τα τρωκτικά έχουν περιορισμένη όραση, ωστόσο διαθέτουν ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο και ευαίσθητο σύστημα ακοής. Επί πλέον, εμφανίζουν και μεγάλη ευαισθησία στις δονήσεις εντός του εδάφους.

Η συσκευή εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά τους, παράγοντας ήχο και παλμικές δονήσεις που εκφοβίζουν και απομακρύνουν τα τρωκτικά.

Διάθεση Προϊόντος
Κωδικός
05.851
Σχετικά Προϊόντα