Φωτογραφίες προϊόντος: 1
Ειδικό δόλωμα για τον έλεγχο παρουσίας βαδιστικών εντόμων σε χώρους παραγωγής / αποθήκευσης τροφίμων.
Διάθεση Προϊόντος
Κωδικός
05.120