Προϊοντα Δημόσιας Υγείας

είδη ατομικής προστασίας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ » Είδη Ατομικής Προστασίας » Μάσκες

εμφάνιση ανά

Μάσκα για σκόνες και οσμές, ενεργού άνθρακα.

Περισσότερα...

Μάσκα για σκόνες και σωματίδια, μεγάλης ασφάλειας.

Περισσότερα...

Μάσκα για σκόνες και οσμές, ενεργού άνθρακα με βαλβίδα εκπνοής.

Περισσότερα...

Μάσκα ειδική για τη νόσο των πτηνών.

Περισσότερα...

Φίλτρα συνδυασμού αερίων για μάσκες σειράς 6000 & 7000.

Περισσότερα...