Συσκευή θερμής εκνέφωσης επί οχήματος, με δυνατότητα γυροσκοπικής κίνησης και κατεύθυνσης του αυλού. Διατίθεται σε 3 τύπους.

Περισσότερα...