Προϊοντα Δημόσιας Υγείας

για έντομα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ » Για Έντομα » Εντομοκτόνα - Gel » Διάφορα

εμφάνιση ανά

Εντομοκτόνο για τον έλεγχο των τερμιτών. Προληπτική εφαρμογή σε τοίχους κτιρίους.

Περισσότερα...

Το FICAM W (bendiocarb 80%) είναι εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων σε μη κατοικημένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Περισσότερα...

Το ACTELLIC 50EC είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο που δρά δια επαφής, κατάποσης και δια ατμών για την καταπολέμηση εντόμων σε σπόρους σιτηρών και άδειες αποθήκες σιτηρών.

Περισσότερα...

Το FUMITE 22,5FU (pirimiphos methyl 22,5%) είναι οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής και αναπνοής για χρήση σε άδειους αποθηκευτικούς χώρους προοριζόμενους για αποθήκευση σιτηρών, για καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων αποθηκών.

Περισσότερα...

ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ υγρό προϊόν κατά των προνυμφών και νυμφών των κουνουπιών σε υδάτινες επιφάνειες. Δρα με φυσικό τρόπο (μηχανικά).

Περισσότερα...