Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αγ. Παύλου 39, Περιστέρι
ΤΚ 12132 Αθήνα

Τηλ: +30 210 85.42.270 & 220
Fax: +30 210 85.42.253
E-mail: info@protecta-health.gr







Χαρτης Πρόσβασης

ΕΣΠΑ 2014-2020