Ενημέρωση

Downloads

 

 


ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Αναγνώριση παγιδευμένων εντόμων
Δελτίο παρακολούθησης
Δολωματική θέση
Κατανάλωση τρωκτικοκτόνου
Κατάσταση προσβολής εντόμων
Κάτοψη
Πιστοποιητικό
Πρόγραμμα καταπολέμησης παρασίτων
Σύμβαση ανάθεσης έργου
Φάκελος παρασιτοκτονίας

OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

OΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

IBAN
ΕΣΠΑ 2014-2020