Στο πλάισιο των δραστηριοτήτων του έργου LIFE CONOPS, δημιουργήθηκε ένα ενημερωτικό βίντεο με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα κουνούπια, τους κινδύνους από αυτά καθώς επίσης και τα μέσα ατομικής προστασίας.

Το βίντεο αυτό μπορείτε να το δείτε στη διεύθυνση αυτή.

Επίσης η LIFE CONOPS εξέδωσε και το παρακάτω σχετικό φυλλάδιο.