ELECTRONIC SNAKE REPELLER ELECTRONIC SNAKE REPELLER Φωτογραφίες προϊόντος: 3

Το ELECTRONIC SNAKE REPELLER είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα απώθησης ερπετών.

Τα ερπετά είναι πολύ ευαίσθητα στις ηχητικές δονήσεις, όπως επίσης και στις δονήσεις εντός του εδάφους.

Η συσκευή εκμεταλλεύεται ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά τους, παράγοντας ήχο και παλμικές δονήσεις που εκφοβίζουν και απομακρύνουν τα ερπετά.

Διάθεση Προϊόντος
Κωδικός
05.850